Biuro Rachunkowe Aldona Żurko

Oferta

Księgi handlowe

 • Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • Rejestracja dokumentów księgowych w systemie Finansowo Księgowym
 • Przechowywanie dokumentów
 • Kontrola pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych
 • Ewidencja majątku trwałego
 • Potwierdzanie (inwentaryzacja) sald rozrachunków z kontrahentami firmy
 • Prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych firmy
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
do góry

Książka przychodów i rozchodów

 • Rejestracja dokumentów księgowych w systemie Finansowo Księgowym
 • Przechowywanie dokumentów
 • Kontrola pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych
 • Ewidencja majątku trwałego
 • Prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych PIT i VAT
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
do góry

Ryczałt

 • Rejestracja dokumentów księgowych w systemie Finansowo Księgowym
 • Przechowywanie dokumentów
 • Kontrola pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych
 • Ewidencja majątku trwałego
 • Prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych PIT i VAT
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
do góry

Kadry

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy – umowy o pracę, zwalnianie pracowników, zmiany warunków zatrudnienia
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja absencji pracowników
 • Kontrola terminów ważności okresowych badań lekarskich
 • Kontrola terminów ważności szkoleń BHP
 • Kontrola ewidencji czasu pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
do góry

Płace

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie przelewów wynagrodzeń,zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS
 • Sporządzanie informacji dla pracowników o wysokości wynagrodzenie, pobranych składkach na ubezpieczenia społeczne i zaliczkach na podatek dochodowy (paski, RMUA)
 • Obsługa umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji wymaganych przez ZUS
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach
do góry

Sporządzanie

 • regulaminów pracy
 • regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
do góry

Rozliczenie PITów rocznych

 • Sporządzanie rocznej deklaracji podatkowej w oparciu o dostarczone przez klienta dokumenty
do góry

Wyprowadzanie zaległości księgowo podatkowych